zabezpecime-cistenie-tazko-pristupnych-priestorov-a-priestorov-so-zvysenym-rizikom-urazu-02

iso-2015

TALUX, s.r.o., aplikuje systém manažérstva kvality vzťahujúci sa na normu STN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2016)

iso-2005

a vyhovuje úplným požiadavkám na kvalitu zvárania podľa normy ISO 3834-2-2005 (STN EN ISO 3834-2-2006)

Upratovacie služby

Vykonávame jednorazové predkolaudačné upratovanie po maliarskych, stavebných a rekonštrukčných prácach, upratovanie
novostavieb, rekonštruovaných budov, obchodných a priemyselných komplexov, výrobných hál, administratívnych budov...
Pravidelné upratovanie administratívnych priestorov, škôl, bytových, obchodných, priemyselných, polyfunkčných objektov...
Upratovanie bytov a kancelárií - štandardné, pravidelné alebo generálne jednorazové. Čistenie priemyselných objektov,
parkovísk a garáží...
Všetky ostatné práce súvisiace s údržbou a ošetrovaním objektov.

web-talux-2015-upratovaci-015

Všetky služby realizujeme pomocou moderných technológií upratovania, s využitím najmodernejších pomôcok a techniky
špecifickej pre oblasť upratovacích a čistiacich prác (upratovacie vozíky s mopovým systémom, vysávače, profesionálne čistiace
stroje a zariadenia...)

Obchodné centrum, Žilina - pravidelné upratovanie administratívnych a spoločných priestorov
(Referencie)