zabezpecime-cistenie-tazko-pristupnych-priestorov-a-priestorov-so-zvysenym-rizikom-urazu-03

iso-2015

TALUX, s.r.o., aplikuje systém manažérstva kvality vzťahujúci sa na normu STN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2016)

iso-2005

a vyhovuje úplným požiadavkám na kvalitu zvárania podľa normy ISO 3834-2-2005 (STN EN ISO 3834-2-2006)

Čistenie kanalizácií a odpadov

Mobilné zariadenie UNIJET pre vysokotlakové a elektromechanické čistenie, monitoring, lokalizovanie potrubia a revízie
kanalizácií TV kamerou, zásahy pri havarijných stavoch, čistenie zvislých kanalizačných stúpačiek, hrubých nečistôt a sedimentov,
čistenie dažďových zvodov, odtokov a garážových žľabov.
Naši technici a profesionálne vybavenie si poradia s akýmkoľvek znečistením. V prípade nutnosti vykonávame opravy
a rekonštrukcie kanalizácií a rozvodov a výkopové práce pomocou bagra alebo ručným výkopom.

kanalizacie

  • Vysokotlakové čistenie
  • Elektromechanické čistenie (krtkovanie)
  • Monitoring
  • Lokalizovanie potrubia
  • Revízie kanalizačných systémov TV kamerou so záznamom
  • Čistenie zvislých kanalizačných stúpačiek
  • Čistenie dažďových zvodov, odtokov a garážových žľabov
  • Zásahy pri havarijných stavoch

Výmenné nástroje a varianty príslušenstva ako sú špeciálne tlakové trysky, frézovacie nástavce a hlavice
alebo reťazové čističe, ktoré sa pripevňujú na koniec tlakovej hadice sú dostatočne flexibilné, vďaka čomu
sa tlaková hadica dokonale prispôsobí terénu a konkrétnemu problému v upchanej kanalizácii.