zabezpecime-cistenie-tazko-pristupnych-priestorov-a-priestorov-so-zvysenym-rizikom-urazu-03

iso-2015

TALUX, s.r.o., aplikuje systém manažérstva kvality vzťahujúci sa na normu STN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2016)

iso-2005

a vyhovuje úplným požiadavkám na kvalitu zvárania podľa normy ISO 3834-2-2005 (STN EN ISO 3834-2-2006)

Čistenie ťažko prístupných priestorov

Čistenie priestorov s komplikovaným prístupom a miest so zvýšeným rizikom úrazu.
Výškové čistiace práce vykonávame za použitia horolezeckej techniky či pracovných plošín. Táto technológia nahrádza použitie
lešení, ktoré sú pre zákazníka finančne náročnejšie. Práce sú prevádzané vyškolenými pracovníkmi s horolezeckým oprávnením
a praxou. Podobne ako výškové práce, aj všetky hĺbkové práce sú vykonávané odborne vyškolenými pracovníkmi pomocou
potápačského vybavenia.

web-talux-2015-upratovaci-007

  • Čistenie priemyselných objektov
  • Umývanie okien a presklených častí výškových budov
  • Čistenie fasád
  • Čistenie svetelných reklám
  • Čistenie svietidiel, podhľadov a konštrukcií
  • Čistenie technologických zariadení
  • Čistenie studní a vodných nádrží
  • Odbahňovanie

KIA - Teplička nad Váhom - čistenie vodného zdroja
(Referencie)