zabezpecime-cistenie-tazko-pristupnych-priestorov-a-priestorov-so-zvysenym-rizikom-urazu-03

iso-2015

TALUX, s.r.o., aplikuje systém manažérstva kvality vzťahujúci sa na normu STN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2016)

iso-2005

a vyhovuje úplným požiadavkám na kvalitu zvárania podľa normy ISO 3834-2-2005 (STN EN ISO 3834-2-2006)

Kontakt

TALUX, s.r.o.
Bratislavská 613/16
010 01 Žilina

tel.: +421 41 564 0701
e-mail: talux@talux.sk

Upratovací servis
Martina MAREŠOVÁ
obchodný manažér
tel.: +421 41 564 0701
mob.: +421 917 445 636
e-mail: uptratovanie@talux.sk

IČO: 36 441 821
DIČ: 2022168962
IČ DPH: SK2022168962

Č.účtu: 2622823289/1100
Tatra banka, a. s.

Spoločnosť je zapísaná
v Obchodnom registri
Okresného súdu v Žiline
Oddiel Sro, vložka č.: 17380/L