zabezpecime-cistenie-tazko-pristupnych-priestorov-a-priestorov-so-zvysenym-rizikom-urazu-04

iso-2015

TALUX, s.r.o., aplikuje systém manažérstva kvality vzťahujúci sa na normu STN EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2016)

iso-2005

a vyhovuje úplným požiadavkám na kvalitu zvárania podľa normy ISO 3834-2-2005 (STN EN ISO 3834-2-2006)

Referencie

Obchodné centrum, Žilina - pravidelné upratovanie administratívnych a spoločných priestorov

Obytný komplex Arboreum, Žilina - Vlčince - pravidelné upratovanie spoločných priestorov

Termálne kúpalisko, Kremnica - čistenie, likvidácia a úprava rúrových rozvodov

KABLO, Bratislava - kontrola a čistenie sila

KIA, Teplička nad Váhom - čistenie vodného zdroja pomocou potápačskej výstroje

Obytný komplex 3Star, Žilina - Bôrik - pravidelné upratovanie spoločných priestorov

Pravidelne upratovanie bytov, rodinných domov a rezidencií ...
QUADROtech Development, s.r.o. - upratovanie administratívnych priestorov
DAECHANG SEAT SK, s.r.o. - upratovanie administratívnych a výrobných priestorov
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina, KNM, Bytča, Rajec - upratovanie administratívnych priestorov
ALAD, s.r.o. - upratovanie administratívnych a spoločných priestorov
WHY FIRST, s.r.o. - upratovanie administratívnych priestorov
MOZOLANI TRAININGS, s.r.o. - upratovanie administratívnych priestorov a telocviční
VIVEUS, s.r.o. - upratovanie administratívnych priestorov a školských učební
Descartes Systems, s.r.o. - upratovanie administratívnych priestorov
T+T, a.s. - upratovanie administratívnych priestorov
Pod Hradom Strečno - čistenie a prieskum skalnej steny
Hrad Strečno - odstraňovanie uvoľnených skál pomocou horolezeckej výstroje
KIA, Teplička nad Váhom - čistenie vodného zdroja pomocou potápačskej výstroje
KABLO, Bratislava - kontrola a čistenie sila
Termálne kúpalisko, Kremnica - čistenie, likvidácia a úprava rúrových rozvodov
Obytný komplex Arboreum, Žilina – Vlčince - pravidelné upratovanie spoločných priestorov
Obytný komplex 3Star, Žilina - Bôrik - pravidelné upratovanie spoločných priestorov
Obytný komplex Kastor, Žilina - Vlčince - pravidelné upratovanie spoločných priestorov
DOXX, s.r.o. - pravidelné upratovanie administratívnych priestorov
Polyfunkčný objekt ul. Bernoláka, Žilina - pravidelné upratovanie spoločných priestorov
Polyfunkčný objekt ul. Komenského, Žilina - pravidelné upratovanie spoločných priestorov
Polyfunkčný objekt ul. Bajzova, Žilina - pravidelné upratovanie spoločných priestorov
Súkromná stredná umelecká škola, Žilina - pravidelné upratovanie administratívnych a spoločných priestorov
TACOM, s.r.o., Žilina - pravidelné upratovanie administratívnych priestorov
Arts & Craft, s.r.o. - pravidelné upratovanie administratívnych priestorov
Inštitút vzdelávania a starostlivosti, s.r.o. - pravidelné upratovanie administratívnych priestorov
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina a ďalšie prevádzky - administratívne objekty a laboratóriá,...
Váhostav - SK, a.s., Čadca - pravidelné upratovanie administratívnych priestorov
ZOC MAX, Žilina - pravidelné upratovanie administratívnych a spoločných priestorov